Menu

Công cụ chọn màu ảnh trực tuyến

Nhận Hex, RGB và tên màu từ hình ảnh của bạn. Đặt hình ảnh của bạn vào cột bên dưới có nội dung “Duyệt” sau đó chọn hình ảnh bạn muốn tải lên.

Bước tiếp theo, vui lòng nhập tên cho ảnh bạn đã tải lên (tối thiểu 4 từ).

Sau đó, nhấp vào gửi.
Sau đó, đợi vài giây và bạn sẽ thấy hình ảnh mà bạn đã tải lên xuất hiện cùng với các chi tiết màu sắc của nó.

Check Your Image Color
Enter image name : You must insert 4 word


This "" image contain 20 colors, among others are Pistachio Flour, Viridian Green, Ceylanite, Kettleman, Uniform Grey, Steel, Fern Frond, Tin, Celestial Dragon, Kuro Green, Chlorophyll, Dark Lime Green, Parakeet, Luscious Lime, Siskin Sprout, Ikkonzome Pink, Red Cedar, Lavender Pink, True Red, Byzantine. These colors can be your reference in making other projects.

The following are details of these colors:

ColorHexRGBName
#489000rgb (72, 144, 0)Pistachio Flour
#c0d8d8rgb (192, 216, 216)Viridian Green
#304818rgb (48, 72, 24)Ceylanite
#606060rgb (96, 96, 96)Kettleman
#a8a8a8rgb (168, 168, 168)Uniform Grey
#787878rgb (120, 120, 120)Steel
#607818rgb (96, 120, 24)Fern Frond
#909090rgb (144, 144, 144)Tin
#901860rgb (144, 24, 96)Celestial Dragon
#183018rgb (24, 48, 24)Kuro Green
#489018rgb (72, 144, 24)Chlorophyll
#78c000rgb (120, 192, 0)Dark Lime Green
#78a848rgb (120, 168, 72)Parakeet
#90a878rgb (144, 168, 120)Luscious Lime
#789030rgb (120, 144, 48)Siskin Sprout
#f09090rgb (240, 144, 144)Ikkonzome Pink
#d87878rgb (216, 120, 120)Red Cedar
#d890d8rgb (216, 144, 216)Lavender Pink
#c01830rgb (192, 24, 48)True Red
#c030a8rgb (192, 48, 168)Byzantine