Menu

Birač boja na mreži | Šesterokutna i RGB boja

Nabavite Hex, RGB i naziv boje sa svoje slike. Stavite svoju sliku u stupac ispod koji piše „Pregledaj“, a zatim odaberite sliku koju želite prenijeti.

Sljedeći korak unesite ime slike koju ste postavili (najmanje 4 riječi).

Zatim kliknite Pošalji.
Nakon toga pričekajte nekoliko sekundi i vidjet ćete da se slika koju ste učitali pojavljuje zajedno s detaljima u boji